Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm hội thoại cho bản ghi

Thành viên được chia sẻ ứng dụng có vai trò Quản trị viên Người chỉnh sửa mới có thể thêm tin nhắn mới cho bản ghi.

Thêm tin nhắn mới cho bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon để chọn Ứng dụng tùy chỉnh từ danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết của bản ghi, chọn Hội thoại > Tạo hội

3. Nhấn vào biểu tượng mở rộng > Nhập email của người được thông báo đến (Cc).

4. Nhập Lời nhắn > Nhấn Gửi để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

  • Biểu mẫu có dữ liệu được thiết lập Thu thập dữ liệu ẩn danh, không thể thêm tin nhắn cho bản ghi.
  • Bạn có thể chọn thành viên của toàn bộ hệ thống ở mục Người được thông báo đến (Cc)
  • Những thành viên được thông báo đến trong tin nhắn của bản ghi mà không được chia sẻ ứng dụng, sẽ xem được nội dung của tin nhắn nhưng không thể xem được chi tiết bản ghi.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile để chọn Ứng dụng tùy chỉnh ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Ở màn hình chi tiết của bản ghi, chọn Hội thoại > Tạo hội thoại.

3. Nhấn vào biểu tượng mở rộng > Nhập email của người được thông báo đến (Cc).

4. Nhập Lời nhắn > Nhấn Gửi để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

  • Biểu mẫu có dữ liệu được thiết lập Thu thập dữ liệu ẩn danh, không thể thêm tin nhắn cho bản ghi.
  • Bạn có thể chọn thành viên của toàn bộ hệ thống ở mục Người được thông báo đến (Cc)
  • Những thành viên được thông báo đến trong tin nhắn của bản ghi mà không được chia sẻ ứng dụng, sẽ xem được nội dung của tin nhắn nhưng không thể xem được chi tiết bản ghi.

Trả lời tin nhắn cho bản ghi

1. Nhấn biểu tượng hộp thư  và chọn thông báo.

2. Tại màn hình chi tiết của hội thoại > Chọn biểu tượng trả lời > Chọn biểu tượng mở rộng > Nhập email của người được thông báo đến (Cc).

3. Nhập Lời nhắn > Gửi để hoàn thành thao tác.

Bạn có thể trả lời tin nhắn cho bản ghi tại Ứng dụng tùy chỉnh.

Lưu ý:

Người nhận mặc định người tạo bản ghi. Bạn có thay đổi thành những thành viên khác trong ứng dụng.

 

1. Nhấn biểu tượng hộp thư  và chọn thông báo.

2. Tại màn hình chi tiết của hội thoại > Chọn biểu tượng trả lời > Chọn biểu tượng mở rộng > Nhập email của người được thông báo đến (Cc).

3. Nhập Lời nhắn > Gửi để hoàn thành thao tác.

Bạn có thể trả lời tin nhắn cho bản ghi tại Ứng dụng tùy chỉnh.

Lưu ý:

Người nhận mặc định người tạo bản ghi. Bạn có thay đổi thành những thành viên khác trong ứng dụng.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm tin nhắn mới cho bản ghi

  • Thành viên được chia sẻ ứng dụng có vai trò Người chỉnh sửa với phạm vi Giới hạn, chỉ có thể thêm tin nhắn mới cho bản ghi mà mình là người phụ trách hoặc cộng tác.
  • Thành viên được chia sẻ ứng dụng với vai trò Người bình luận không thể thêm tin nhắn mới cho bản ghi, vai trò này chỉ có thể xem và bình luận công việc của ứng dụng.
  • Biểu mẫu có dữ liệu được thiết lập Thu thập dữ liệu ẩn danh, không thể thêm tin nhắn cho bản ghi.
Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!