Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị ở ứng dụng

Thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị ở ứng dụng.

Thêm chế độ hiển thị

Khi tạo ứng dụng sẽ xuất hiện 1 chế độ hiển thị mặc định của hệ thống là Bản ghi. Bạn có thể chỉnh sửa và xóa chế độ hiển thị mặc định này.

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách.

2. Chọn biểu tượng thêm  > Chọn chế độ hiển thị muốn thêm ở danh sách hiện ra:

 • Danh sách: Chọn luồng công việc muốn hiển thị.
 • Kanban: Chọn hiển thị theo Công việc hoặc Bản ghi.
 • Lịch: Chọn luồng công việc muốn hiển thị.
 • Bản ghi.
 • Tài liệu.

3. Tại màn hình hiện ra, nhập Tên chế độ hiển thị và các Bộ lọc tùy chỉnh.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Thành viên được chia sẻ ứng dụng với vai trò Quản trị viên mới có thể thêm chế độ hiển thị.
 • Tên chế độ hiển thị là bắt buộc và không được trùng nhau.
 • Bạn cần thiết lập luồng nghiệp vụ để xem bản ghi ở chế độ hiển thị Kanban. Mỗi khối nghiệp vụ tương ứng với 1 giai đoạn ở chế độ hiển thị Kanban bản ghi.

Chỉnh sửa chế độ hiển thị

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách.

2. Di chuột vào chế độ hiển thị bạn muốn chỉnh sửa > Chọn biểu tượng thao tác khác  > Chỉnh sửa.

3. Chỉnh sửa Tên chế độ hiển thị hoặc Bộ lọc.

4. Lưu để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Khi ứng dụng có nhiều hơn 4 chế độ hiển thị, bạn chỉ cần chọn Xem thêm để xem tất cả những chế độ bị ẩn đi.

Lưu ý:

Thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể chỉnh sửa chế độ hiển thị.

Sắp xếp chế độ hiển thị

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách.

2. Nhấn vào chế độ hiển thị > Chọn biểu tượng thao tác khác > Nhấn Di chuyển sang phải/trái để thay đổi vị trí.

Thêm trường thông tin cho chế độ hiển thị

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách.

2. Ở màn hình chế độ hiển thị đã chọn > Trường thông tin > Bật/Tắt các trường thông tin hiện ra ở danh sách.

Ngoài ra tại danh sách của trường thông tin, bạn có thể thực hiện các tính năng như sau:

 • Thêm trường thông tin mới: Ở cuối danh sách, nhấm Thêm trường thông tin.
  • Đối với chế độ hiển thị Kanban và Danh sách: Chuyển sang màn hình Loại công việc > Chọn loại công việc ở danh sách và thêm mới.
  • Đối với chế độ hiển thị Bản ghi: Chuyển sang màn hình Biểu mẫu và thêm trường dữ liệu mới.
 • Sắp xếp trường thông tin: Bằng cách nhấp giữ và kéo thả đến vị trí mong muốn. Thứ tự các cột ở chế độ hiển thị Danh sách và Bản ghi sẽ thay đổi theo thứ tự ở danh sách trường thông tin.

Lưu ý:

 • Thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể Bật/tắtThêm mới các trường thông tin ở các chế độ hiển thị.
 • Các trường thông tin hiện ra ở danh sách ở các chế độ hiển thị bao gồm:
  • Chế độ hiển thị Kanban, Danh sách: Các trường thông tin được thêm vào ở Loại công việc.
  • Chế độ hiển thị Bản ghi: Các trường trường dữ liệu của phiên bản biểu mẫu mới nhất.

Xóa chế độ hiển thị

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách.

2. Nhấn vào chế độ hiển thị bạn muốn xóa > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xóa chế độ hiển thị.

3. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể xóa chế độ hiển thị ở ứng dụng.
 • Nếu ứng dụng chỉ có 1 chế độ hiển thị, bạn không thể xóa chế độ hiển thị này.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị

 • Bạn chỉ có thể thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị khi có vai trò Quản trị viên ở ứng dụng.
 • Đối với ứng dụng không có Luồng công việc, bạn không thể thêm các chế độ hiển thị: Kanban, Danh sáchLịch.
 • Với ứng dụng chỉ có 1 chế độ hiển thị, bạn không thể xóa chế độ hiển thị này.

Không thể thêm trường thông tin cho chế độ hiển thị

Thành viên với vai trò Người chỉnh sửaNgười bình luận không thể thêm trường thông tin cho các chế độ hiển thị ở ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!