Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thiết lập ứng dụng tùy chỉnh

Để thiết lập Ứng dụng tùy chỉnh, bạn cần là Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc thành viên được phân quyền tạo ứng dụng ở mục Người dùng.

Tạo mới ứng dụng tùy chỉnh

1.  Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Ứng dụng mới.

Hoặc di chuột đến phân hệ muốn thêm ứng dụng mới > Nhấn biểu tượng thêm .

2. Ở màn hình Thông tin ứng dụng:

 • Nhập Tên ứng dụng.
 • Chọn Biểu tượng.
 • Nhập Mô tả.
 • Chọn Phân hệ.

Ngoài ra bạn có thể tạo mới phân hệ, bằng cách nhấn vào Tạo mới > Nhập Tên phân hệ và Chọn biểu tượng > Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

3. Nhấn Tiếp để chuyển sang màn hình Chọn biểu mẫu > Nhấn vào Biểu mẫu trống hoặc chọn biểu mẫu có sẵn từ thư viện.

4. Nhấn vào Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Tên ứng dụngPhân hệ của ứng dụng là trường thông tin bắt buộc.
 • Tên ứng dụng không được trùng.
 • Một ứng dụng tùy chỉnh chỉ có 1 biểu mẫu.

Thiết lập biểu mẫu ở ứng dụng tùy chỉnh

Thêm trường dữ liệu ở biểu mẫu

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn Ứng dụng mở rộng ở danh sách > Tùy chỉnh > Biểu mẫu.

2. Tại màn hình chi tiết biểu mẫu > Thiết kế > Thực hiện nhấp chọn hoặc kéo thả trường dữ liệu ở thanh tùy chọn bên trái.

Các định dạng trường dữ liệu bao gồm:

 • Định dạng tiêu đề.
 • Định dạng văn bản.
 • Định dạng ngày.
 • Định dạng lựa chọn.
 • Định dạng bảng.
 • Định dạng đính kèm.

3. Nhập TênMô tả của từng định dạng > Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài.

5. Nhấp vào Lưu để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Để đảm bảo người nhập biểu mẫu không bỏ sót những câu hỏi quan trọng, hãy bật chế độ Trường bắt buộc khi thiết lập biểu mẫu.

Thiết lập nâng cao cho biểu mẫu

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn Ứng dụng mở rộng ở danh sách > Tùy chỉnh > Biểu mẫu.

2. Tại màn hình chi tiết biểu mẫu > Thiết kế > Thiết lập nâng cao.

3. Ở màn hình hiện lên chọn các thiết lập:

 • Tên bản ghi: Gõ [ để tìm kiếm trường thông tin có trong biểu mẫu để đặt tên mặc định cho bản ghi.
 • Tích chọn cho phép thay đổi tên bản ghi.
 • Tích chọn thêm người xử lý bản ghi
 • Tích chọn sử dụng ID bản ghi.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý: 

 • Danh sách hiện ra khi thêm người xử lý bản ghi là tất cả thành viên của dự án.
 • Ký hiệu # đại diện cho 1 số và hệ thống sẽ tự động đánh số theo định dạn. Bạn có thể nhập thêm ký tự để đặt ID cho bản ghi.

Chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh

Bạn có thể chia sẻ ứng dụng cho thành viên khác trong hệ thống bằng 2 cách:

Cách 1:

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Ở danh sách hiện ra, chọn ứng dụng.

2. Nhấn biểu tượng thành viên ứng dụng app icon > Nhập Tên hoặc Email > Chọn Vai tròPhạm vi cho thành viên và nhập Lời mời.

Các vai trò người dùng đối với 1 ứng dụng tùy chỉnh:

 • Quản trị viên: Toàn quyền thiết lập nâng cao, chỉnh sửa tất cả thông tin, dữ liệu của ứng dụng.
 • Người chỉnh sửa: Có quyền xem thông tin ứng dụng tùy chỉnh, thêm, sửa, xóa bản ghi.
 • Người bình luận: Chỉ có quyền xem và bình luận công việc liên kết với bản ghi của ứng dụng.

Các phạm vi của vai trò Người chỉnh sửaNgười bình luận đối với 1 ứng dụng tùy chỉnh:

 • Phạm vi Toàn quyền: Có quyền truy cập toàn bộ dữ liệu ở ứng dụng.
 • Phạm vi Giới hạn: Chỉ truy cập dữ liệu mà mình phụ trách hoặc cộng tác.

3. Nhấn Mời để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Nhấn vào biểu tượng đường dẫn ở cuối màn hình quản lý quyền truy cập, chọn Vai tròPhạm vi truy cập cho thành viên.

2. Chọn Sao chép để gửi đường liên kết này đến thành viên bạn muốn chia sẻ.

Lưu ý:

 • Bạn chỉ có thể chia sẻ ứng dụng cho thành viên trong cùng hệ thống.
 • Người tạo ứng dụng mặc định có vai trò Quản trị viên.
 • Quản trị viên mặc định có phạm vi Toàn quyền ở ứng dụng tùy chỉnh khi sử dụng.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể tạo mới ứng dụng tùy chỉnh

Bạn cần là Chủ sở hữu doanh nghiệp và thành viên được phân quyền tạo ứng dụng ở mục Người dùng.

Không thể thiết lập biểu mẫu cho ứng dụng tùy chỉnh

Thành viên được chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh với vai trò Người chỉnh sửaNgười bình luận không thể thiết lập biểu mẫu.

Không thể chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh

 • Thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh.
 • Bạn không thể chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh cho thành viên ngoài hệ thống.

 

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!