Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Xem và chỉnh sửa biểu mẫu ở ứng dụng tùy chỉnh

Thành viên được chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh với vai trò Quản trị viên mới có thể xem và chỉnh sửa biểu mẫu ở ứng dụng tùy chỉnh.

Chỉnh sửa biểu mẫu ở ứng dụng tùy chỉnh

Chỉnh sửa tên và mô tả của biểu mẫu

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy chỉnh > Biểu mẫu > Thiết kế.

2. Nhấp vào TênMô tả của biểu mẫu > Nhập Tên mới và Mô tả mới.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Chỉnh sửa tên và mô tả trường dữ liệu ở biểu mẫu

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy chỉnh > Biểu mẫu > Thiết kế.

2. Nhấp vào trường dữ liệu > Nhập Tên mới và Mô tả mới.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Sắp xếp trường dữ liệu ở biểu mẫu

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy chỉnh > Biểu mẫu > Thiết kế.

2. Di chuột vào trường thông tin cần di chuyển.

3. Nhấp chuột vào biểu tượng sắp xếp bên trái trường dữ liệu và kéo thả.

4. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Xóa trường dữ liệu ở biểu mẫu

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy chỉnh > Biểu mẫu > Thiết kế.

2. Nhấp vào trường thông tin cần xóa > Biểu tượng xóa trường dữ liệu .

3. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Xem lịch sử phiên bản của biểu mẫu

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy chỉnh > Biểu mẫu.

2. Tại mục Thiết kế > Lịch sử phiên bản.

3. Màn hình hiển thị lịch sử các phiên bản chỉnh sửa biểu mẫu, bao gồm các thông tin:

  • Người chỉnh sửa.
  • Thời gian chỉnh sửa.

Mẹo:

Nhấn vào phiên bản bất kỳ để xem lịch sử chỉnh sửa ở mỗi mốc thời gian.

Lưu ý:

Bạn không thể khôi phục những phiên bản trước của biểu mẫu.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể xem biểu mẫu ở ứng dụng tùy chỉnh

Thành viên với vai trò Người bình luận chỉ có thể xem và bình luận công việc của ứng dụng.

Không thể chỉnh sửa biểu mẫu ở ứng dụng tùy chỉnh

Thành viên được chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh với vai trò Người chỉnh sửaNgười bình luận không thể chỉnh sửa biểu mẫu của ứng dụng tùy chỉnh.

Không thể xóa biểu mẫu ở ứng dụng tùy chỉnh

Bạn không thể xóa biểu mẫu ở ứng dụng tùy chỉnh.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!