Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Xử lý nghiệp vụ bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh

Bạn có thể thực hiện xử lý nghiệp vụ của bản ghi tại mục Hộp thư hoặc tại Ứng dụng tùy chỉnh:

Cách 1: Xử lý nghiệp vụ tại Hộp thư.

1. Nhấn biểu tượng hộp thư .

2. Chọn thông báo > Nhấn vào Tên nghiệp vụ ở đầu màn hình chi tiết bản ghi > Chọn kết quả đầu ra ở danh sách.

3. Ở mục Trạng thái xử lý của bản ghi sẽ hiển thị kết quả vừa chọn.

Cách 2: Xử lý nghiệp vụ tại Ứng dụng tùy chỉnh

1. Chọn biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng từ danh sách.

2. Chọn bản ghi > Nhấn vào Tên nghiệp vụ ở đầu màn hình chi tiết bản ghi > Chọn kết quả đầu ra ở danh sách.

3. Ở mục Trạng thái xử lý của bản ghi sẽ hiển thị kết quả vừa chọn.

Lưu ý:

  • Nếu bạn có thiết lập tính năng Thêm biểu mẫu cho kết quả xử lý. Khi chọn kết quả đầu ra, bạn cần nhập dữ liệu cho biểu mẫu.
  • Tại mục Nghiệp vụ của màn hình chi tiết bản ghi, bạn sẽ theo dõi được quá trình xử lý của bản ghi, như: Người cập nhật, thời gian xử lý và kết quả. Nhấn vào biểu tượng mở rộng để xem chi tiết trạng thái.
  • Thành viên được chia sẻ ứng dụng với vai trò Người chỉnh sửa trở lên đều có thể thực hiện xử lý nghiệp vụ ở bản ghi.

Bạn có thể thực hiện xử lý nghiệp vụ của bản ghi tại mục Hộp thư hoặc tại Ứng dụng tùy chỉnh:

Cách 1: Xử lý nghiệp vụ tại Hộp thư.

1. Nhấn biểu tượng hộp thư .

2. Chọn thông báo > Nhấn vào Tên nghiệp vụ ở đầu màn hình chi tiết bản ghi > Chọn kết quả đầu ra ở danh sách.

3. Ở mục Trạng thái xử lý của bản ghi sẽ hiển thị kết quả vừa chọn.

Cách 2: Xử lý nghiệp vụ tại Ứng dụng tùy chỉnh

1. Chọn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn ứng dụng từ danh sách Dự án & Ứng dụng.

2. Chọn bản ghi > Nhấn vào Tên nghiệp vụ ở đầu màn hình chi tiết bản ghi > Chọn kết quả đầu ra ở danh sách.

3. Ở mục Trạng thái xử lý của bản ghi sẽ hiển thị kết quả vừa chọn.

Lưu ý:

  • Nếu bạn có thiết lập tính năng Thêm biểu mẫu cho kết quả xử lý. Khi chọn kết quả đầu ra, bạn cần nhập dữ liệu cho biểu mẫu.
  • Tại mục Nghiệp vụ của màn hình chi tiết bản ghi, bạn sẽ theo dõi được quá trình xử lý của bản ghi, như: Người cập nhật, thời gian xử lý và kết quả. Nhấn vào biểu tượng mở rộng để xem chi tiết trạng thái.
  • Thành viên được chia sẻ ứng dụng với vai trò Người chỉnh sửa trở lên đều có thể thực hiện xử lý nghiệp vụ ở bản ghi.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể xử lý nghiệp vụ trên bản ghi

  • Thành viên được chia sẻ ứng dụng có vai trò Người chỉnh sửa với phạm vi Giới hạn, chỉ có thể xử lý nghiệp vụ bản ghi mà mình là người phụ trách hoặc cộng tác.
  • Thành viên được chia sẻ ứng dụng với vai trò Người bình luận không thể xử lý nghiệp vụ bản ghi trong ứng dụng. Vai trò này chỉ có thể xem và bình luận công việc của ứng dụng.
Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!